Ταξίδι στην Υγιεινούπολη

Οι μικροί μαθητές θα «ταξιδέψουν» στον γευστικό κόσμο της Υγιεινούπολης και μέσα από διάφορα παιχνίδια, θα μάθουν να τρέφονται σωστά.

Αρχικά, γίνεται μία σύντομη παρουσίαση στους μαθητές σχετικά με την πυραμίδα και τους κανόνες της διατροφής, κατά τη διάρκεια της οποίας ένας Ολυμπιονίκης ή διακεκριμένος αθλητής εξηγεί στα παιδιά πως η καλή διατροφή συνετέλεσε θετικά στην πορεία της καριέρας του.

Κατόπιν, τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες τροφίμων, όπου μέσα από μία παιγνιώδη διαδικασία, μαθαίνουν πως παρασκευάζονται οι υγιεινές τροφές, συμβάλλοντας κατά αυτόν τον τρόπο στη διατροφική τους παιδεία, κάτω από ένα διαφορετικό πρίσμα, από το σύνηθες των διαλέξεων, που κουράζουν και αφήνουν αδιάφορα τα παιδιά. Στο τέλος του προγράμματος τα παιδιά παίρνουν μαζί τους την πυραμίδα της διατροφής υπογεγραμμένο από τον Αθλητή, μαζί με κάποιους βασικούς κανόνες διατροφής που μπορούν να ακολουθούν.

ΗΛΙΚΙΑ: 4-8 ετών (Νήπιο-Δημοτικό)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1.5 ώρα

Loading